Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)
  •   Bony - Aktywizacja osób do 30. roku życia
  •   Szkolenia
  •   Staż
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego Urzędu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę