Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca listopad 2018 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 388 243 106 65
obszar wiejski 356 244 75 55
2 Miasto Barcin 243 169 42 26
obszar wiejski 314 224 57 36
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 160 106 35 20
obszar wiejski 208 145 34 16
4 Miasto Łabiszyn 187 124 44 30
obszar wiejski 229 144 44 26
5 Gmina Gąsawa 227 170 52 37
6 Gmina Rogowo 254 175 50 37
Ogółem PUP 2566 1744 539 348
Zamieszkali na wsi w  PUP 1588 1102 312 207
 
 

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę