Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacja dla osób bezrobotnych

Z uwagi na okres wakacyjny i związany z tym możliwy brak dojazdu komunikacją publiczną do PUP w Żninie prosimy osoby bezrobotne, których dotyczyć może ten problem o zgłaszanie się telefonicznie do swoich doradców klienta w celu ustalenia dalszego planu działania. Informujemy, że połączenia komunikacją publiczną i możliwości...

Zapytanie o szacunkową wartość wykonania materialów promocyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca sie z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości za wykonanie materiałów promocyjnych opisanych w załączonej poniżej specyfikacji. Informację o wartości szacunkowej wykonania materialów promocyjnych proszę przesłać na załączonym formularzu do 22 czerwca 2018 drogą elektroniczną na...

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 14.06.2018r. do 25.06.2018r. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2018r. Aktualny druk...

Nabór wniosków na roboty publiczne - rezerwa Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Ministra.   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 11.06.2018r. do czasu wyczerpania środków finansowych...

Kolejny nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"  Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego ze środków...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro netto

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej do przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej  z zakresu: ,,Podstawy złotnictwa''. Termin składania ofert:   do dnia  15.06.2018r.  do godz. 10.00. Szczegółowe informację w poniższych załącznikach. ...

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski przyjmowane bedą od 07.06.2018r. do 12.06.2018r. (liczy się data wpływu do sekretariatu PUP). Limit środków pozostałych do...

Nabór wniosków na staże w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach środków Funduszu Pracy.     Wnioski przyjmowane będą w terminie od 04.06.2018 r. do 15.06.2018 r.   Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku złożenia odpowiedniej liczby wniosków...

„Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko - pomorskiego”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich dla osób w wieku 18-35 lat z terenu kujawsko – pomorskiego. Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i...

Szkolenie „Obsługa generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Obsługa generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020", na którym w formie warsztatowej przedstawione zostaną zasady prawidłowego wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 284 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
 
Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.
 
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę