Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zapytanie o szacunkową wartość szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenia grupowe:   1. ABC Przedsiębiorczości, 2. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz szkolenie specjalistyczne  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, 3....

Jestem Panią swojego losu

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza bezrobotne kobiety na spotkanie grupowe pt. "JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!"

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)”

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"dla organizatorów, którzy wskażą kandydata do odbycia stażu.   Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu...

Nabór wniosków na roboty publiczne - rezerwa Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Ministra dla osób zamieszkałych na wsi.   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13.08.2018r. do czasu...

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach środków Funduszu Pracy.   Wnioski będą przyjmowane w okresie od 13.08.2018r. do 17.08.2018r. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2018r.   Z...

Zapytanie o szacunkową wartość szkoleń

Zapytanie o szacunkową wartość szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenia grupowe:   1. Prawo jazdy kat. C, 2. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E.   W związku z powyższym prosimy o podanie szacunkowej wartości do załączonych poniżej...

Przypomnienie o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków o  przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia. 1. Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia. 2. Na szkolenie organizowane w ramach bonu szkoleniowego kierowane będą: a) osoby...

Wyświetlanie 11 - 20 z 311 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
 
Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.
 
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

Programy aktywizacyjne i projekty

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę