Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

PUP ŻNIN-ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zapraszamy na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości! Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku,...

Nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o możliwość składania wniosków na bon na zasiedlenie w ramach oszczędności środków z Funduszu Pracy. Liczba osób mogących skorzystać z ww. formy jest ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Honoratą Jamrug – specjalistą ds. programów pod nr tel: 52 30 31 064...

Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o możliwość składania wniosków na roboty publiczne w ramach oszczędności środków z Funduszu Pracy oraz rezerwy Ministra. Realizacja programu zakończy się 31.12.2018r. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Panią Honoratą Jamrug – specjalistą ds. programów pod nr tel: 52 30...

II spotkanie pn Perspektywy rozwoju rynku pracy w Powiecie Żnińskim-rozmowy o rynku pracy

          W dniu 11.10.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie odbyło się drugie spotkanie z cyklu  "Perspektywy rozwoju rynku pracy w Powiecie Żnińskim - rozmowy o rynku pracy" w którym udział wzięli pracodawcy, dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

1.  Wnioski przyjmowane będą od  25.10.2018r. do 31.10.2018r. (pod uwagę brana jest data wpływu do Sekretariatu PUP). 2. Limit środków: 14  000zł. 3. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.znin.praca.gov.pl w zakładce Druki do pobrania lub w siedzibie Urzędu. 4. Środki z Krajowego...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu PO WER

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że zakończył nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.: ...

Zapytanie o szacunkową wartość szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenia grupowe:   1. Szkolenie - Spawanie metodą MAG(135) i TIG(141) grupa materiałowa FM1, 2. Szkolenie - Uprawnienia energetyczne - eksploatacja do 1 kV 3. Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie typy.   W związku z powyższym prosimy o...

Europejskie Dni Pracodawcy 2018

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane również na terenie urzędów pracy w całej Polsce. W...

Kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia: „JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!”

„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…" - Marie Curie-Skłodowska     Kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia: „JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!"   Dnia 21.09.2018r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wlkp. odbyło się...

Wyświetlanie 11 - 20 z 327 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.

Obowiązek informacyjny bezrobotnego

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. i poz. 1149) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (innego świadczenia).

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu  pracy, podlega karze grzywny.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

Programy aktywizacyjne i projekty

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę