Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 roku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Załączniki Ogłoszenie o...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2016

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).     Załączniki ...

Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE.   Nabór odbywać się będzie w...

Nabór wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (PUP) informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy realizowanego ze...

Wstrzymanie naboru wniosków na Prace Interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  z uwagi na wykorzystanie limitu środków z Funduszu Pracy przyznanego na  prace interwencyjne  od dnia 1 sierpnia 2016r. nie będzie możliwości składania wniosków na tę formę aktywizacji.

Wyświetlanie 66 - 70 z 93 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę