Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Konsultacje z psychologiem

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z pomocy w ramach konsultacji z psychologiem z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy   Załączniki (2)Konsultacje z...

Nabór wniosków na staż PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Obowiązek informacyjny bezrobotnego

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o  złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych...

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na prace interwencyjne zagospodarowany

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na prace interwencyjne w bieżącym roku został zagospodarowany. W przypadku posiadania wolnych / dodatkowych  środków na ten cel będzie możliwość składania wniosków na organizację ww. formy wsparcia.  ...

Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dziale Instrumentów Rynku Pracy.

Wyświetlanie 76 - 80 z 164 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
jestem pania mini

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę