Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Spotkanie informacyjne "Fundusze na szkolenia"

Informacje o spotkaniu   Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia pracodawców i pracowników w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych.   Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 września 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.30, w Restauracji Hotel Park w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska...

Możliwość podjęcia pracy w Bydgoszczy

Polska Press Grupy poszukuje pracowników na stanowisko specjalista ds. kontaktu z klientem. Miejscem wykonywania pracy jest Bydgoszcz. Pracodawca zwraca koszty dojazdu do miejsca pracy. Od kandydatów wymaga się chęci do pracy, odpowiedzialności, otwartości, optymizmu, dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16....

Przedłużenie terminu naboru wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)”

   W nawiązaniu do informacji dot. naboru wniosków na staż z dnia 05.09.2017 r., w tym zasad realizacji formy Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naboru wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim...

"Fabryka firm"

Stowarzyszenie CTI e-Misja realizuje projekt "Fabryka firm" , który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.  Rekrutacja trwa w terminie 11.09.2017r. - 06.10.2017r. W projekcie mogą wziąć...

"Twoja​ ​ przyszłość​ ​ to​ ​ Twój​ ​ BIZNES.​ ​ Dotacje​ ​ na​ ​ rozpoczęcie działalności​ ​ gospodarczej​ ​ dla​ ​ osób​ ​ bezrobotnych​ ​ i​ ​ biernych​ ​ zawodowo​ ​ z​ ​ województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Szanowni​ ​ Państwo, Zapraszamy​ ​ do​ ​ udziału​ ​ w​ ​ projekcie​ ​ „Twoja​ ​ przyszłość​ ​ to​ ​ Twój​ ​ BIZNES.​ ​ Dotacje​ ​ na​ ​ rozpoczęcie działalności​ ​ gospodarczej​ ​ dla​ ​ osób​ ​ bezrobotnych​ ​ i​ ​ biernych​ ​ zawodowo​ ​ z​ ​ województwa Kujawsko-Pomorskiego" nr​ ​ RPKP.08.03.00-04-0015/16 . ...

Wyświetlanie 76 - 80 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę