Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o organizację prac społecznie użytecznych w ramach środków Funduszu Pracy. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13.02.2017r. do 17.02.2017r. porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych będą zawierane do 30.11.2017r., na prace społecznie...

Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków na staże PO WER (do 29 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)” Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE.

Rejestracja przez Internet

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (DZ.U. z 2012r. poz. 1299) osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą dokonać rejestracji przez Internet.

Podział limitu środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2017 r. , Kryteria realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2017r. oraz terminy naborów wniosków.

26 stycznia 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego pozytywnie zaopiniowano podział limitu środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2017 r. i Kryteria realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2017r. ...

Informacja - PIT 11 za 2016 Gmina i Miasto Barcin

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w dniach  02.02.2017r. oraz 07.02.2017r . osoby z terenu Miasta i Gminy Barcin, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2016 r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w godz. 09.00 – 12.00 w Urzędzie Miejskim w Barcinie. W...

Informacja - PIT 11 za 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 16.01.2017 r. do dnia 09.02.2017 r . osoby, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2016 r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w godz. 08:00 – 15.00 . W przypadku braku możliwości odbioru osobistego ww....

Zapotrzebowanie na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w roku 2017 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia zamieszczonej poniżej ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki KFS w Powiecie Żnińskim...

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy by ten wyjątkowy czas wypełniony był ciepłem i serdecznością. Niech Święta będą okazją do refleksji, odpoczynku w gronie rodzinnym, radości ze wspólnego przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia, a Nowy Rok 2017 niech obdarzy Was zdrowiem i przyniesie spełnienie wszelkich planów i...

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2016r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie czynny będzie do godziny 14:00.

Wyświetlanie 231 - 240 z 292 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
 
Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.
 
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę