Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Kierownictwo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie
Olga Berdysz
tel. 523031126

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie
Iwona Kranc-Gaczkowska
wew. 51

Główny Księgowy
Dorota Ciążyńska
wew. 54

Samodzielne stanowisko ds. kadr, płac i kontroli wewnętrznej
Barbara Dobrosielska
wew. 55

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Instrumentów Rynku Pracy
Leszek Duch
wew. 59

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Usług Rynku Pracy
Iwona Kranc-Gaczkowska
wew. 61

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Anna Śliwińska
wew. 74

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Roman Popkowski
wew. 53

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę