Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nagłówek

Aktualności

Zmiana siedziby Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Inowrocławiu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu od czwartku 15 lutego 2018 r. zapraszamy do nowej siedziby przy Hali Widowiskowo Sportowej (budynek OSiR), ul. Aleja Niepodległości 4, piętro 2, pokój 224. W załączeniu plakat informacyjny. ...

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 15.02.2018r. do 28.02.2018r. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2018r. Aktualny druk wniosku...

Zapytanie o wartość szacunkową robót

Zapytanie o wartość szacunkową robót - położenie płytek podłogowych.

Nabór na Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w  Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy   1.  Wnioski przyjmowane będą od 15.02.2018r. do 28.02.2018r. (liczy się data wpływu do Sekretariatu PUP). ...

Nabór wniosków na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie  ogłasza nabóry wniosków: - o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,  - na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym,  - o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, w ramach środków Funduszu Pracy.   ...

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy.   Wnioski na realizację tej formy wsparcia przyjmowane będą od 12.02.2018r.   Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych...

Nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej/poszukującej pracy* do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy Wnioski na realizację tej formy wsparcia przyjmowane będą od 12.02.2018r. Forma ta skierowana jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania...

Zatrudnianie cudzoziemców

   W związku z koniecznością zachowania terminu wyznaczonego na rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz prawidłową organizacją czasu pracy z dniem 12.02.2018r. (poniedziałek) wprowadza się limit dzienny 10 oświadczeń przyjmowanych od jednego Podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. ...

„Mama może wszystko - 2!”

20 lutego 2018 r. w godz. 10.30 – 14.00, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu organizuje spotkanie z cyklu „Mama może wszystko – 2!" w Hotelu Martina, ul. Mickiewicza 37 w Żninie . Na spotkaniu głównie omówimy możliwości skorzystania z dofinansowania na nianie lub żłobki. Wskażemy także inne...

Wyświetlanie 1 - 10 z 214 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę