Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nagłówek

Aktualności

Zapytanie o szacunkową wartość szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenia grupowe:   1. Szkolenie - Spawanie metodą MAG(135) i TIG(141) grupa materiałowa FM1, 2. Szkolenie - Uprawnienia energetyczne - eksploatacja do 1 kV 3. Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie typy.   W związku z powyższym prosimy o...

Europejskie Dni Pracodawcy 2018

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane również na terenie urzędów pracy w całej Polsce. W...

Kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia: „JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!”

„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…" - Marie Curie-Skłodowska     Kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia: „JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!"   Dnia 21.09.2018r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wlkp. odbyło się...

Nabór na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C"

Nabór na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C" Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na szkolenie pn. Prawo jazdy kat. C. Zapisy: osobiście od 01.10.2018r. do 12.10.2018r. u Doradców Zawodowych. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej. ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach  środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane od 25.09.2018r. do 03.10.2018r. Kwota refundacji wynosi 24.000 zł. W ramach ww. środków możliwe jest...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  zakończył nabór wniosków o  przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia  z uwagi na zagospodarowanie limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia)

Projekt: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)

Projekt: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

( Uwaga! dotyczy również osób, które uczestniczyły w 2017 r. w projektach "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)" Regionalnego Programu Operacyjnego)   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 290 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę