Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nagłówek

Aktualności

Przedłużony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)

      Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,...

Informacja o przedłużeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

Przedłużony nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w  Żninie przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy   1.  Wnioski przyjmowane będą do 18.10.2017r.  (liczy się data wpływu do Sekretariatu PUP). 2. Wniosek wraz...

"Przyszłość dla młodych"

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. Z o.o. oraz Fumdacja Eskpert Kujawy zapraszają do udziały w projekcie: "Przyszłość dla młodych". 

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o zagospodarowaniu limitu środków na przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków  o   wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.   1. Na szkolenie kierowane będą: - osoby posiadające gwarancję pracodawcy krajowego o zatrudnieniu w okresie 3 miesięcy od ukończenia szkolenia na...

Wstrzymanie naboru wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  limit środków przyznanych na ww. formę aktywizacji został zagospodarowany. 

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w dniu 10.10.2017 r. (wtorek) w związku ze zmianą oprogramowania użytkowego obsługa klientów związania z wydawaniem zaświadczeń i rejestracji będzie możliwa do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy. ...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"  Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanego ze środków UE.   ...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 162 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę