Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Nabór wniosków na staże – rezerwa Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Ministra. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.06.2017r. do czasu wyczerpania środków finansowych...

Nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.06.2017 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na...

Nabór wniosków na roboty publiczne

PUP w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla: osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Programy skierowane są do osób będących w II profilu pomocy...

Konsultacje z psychologiem

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z pomocy w ramach konsultacji z psychologiem z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy   Załączniki (2)Konsultacje z...

Obowiązek informacyjny bezrobotnego

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o  złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych...

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na prace interwencyjne zagospodarowany

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na prace interwencyjne w bieżącym roku został zagospodarowany. W przypadku posiadania wolnych / dodatkowych  środków na ten cel będzie możliwość składania wniosków na organizację ww. formy wsparcia.  ...

Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dziale Instrumentów Rynku Pracy.

Wycena prac malarsko-budowlanych

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą o wycene planowanych prac malarsko-budowlanych wg przedstawionych przedmiarów.  Szczegóły w załączniku.  Załączniki Prace remontowe.pdf ...

Spotkanie informacyjne ws. pracy w Toruniu lub Bydgoszczy

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. pracy w Toruniu lub Bydgoszczy w dn. 17 maja 2017 r. Informujemy, iż w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia Flame Employment Polska Sp. z o.o. (nr kraz 2376)....

Wyświetlanie 1 - 10 z 92 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę