Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Informujemy, że z powodu braku prądu kontakt z urzędem i obsługa klientów będą utrudnione. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków o   wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.   1. Na szkolenie kierowane będą: - osoby posiadające gwarancję pracodawcy krajowego o zatrudnieniu w okresie 3 miesięcy od ukończenia szkolenia na okres nie...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków o   przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia.   1. Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia. 2. Na szkolenie organizowane w ramach bonu szkoleniowego kierowane...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina, że nadal prowadzony jest nabór wniosków na bony zatrudnieniowe w ramach środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Z przedmiotowej formy aktywizacji skorzystać mogą osoby będące w I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c Ustawy z dnia 20.04.2004r. o...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)”

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina, że trwa nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu Rezerwy MRPiPS na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych na wsi  będą przyjmowane w terminie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2017

   Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).   Załączniki ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę