Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacje o urzędzie

Co to jest urząd pracy - tłumaczenie na język migowy.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Logo systemu kolejkowego


Pobieranie biletów jest możliwe w godz. od 7:30 do 15:00 z wyjątkiem: rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - do 14:00.
W przypadku dużej liczby osób czas wydawania biletów może ulec skróceniu.

W razie zablokowania systemu kolejkowego prosimy o zgłaszanie się do stanowiska „Informacja"

Kolejność obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się na poszczególnych stanowiskach przez wskazanych pracowników według numeracji na biletach.

Pobrane bilety są wywoływane od godz. 7:30 (rejestracja od 8:00). Kolejny numer będzie wywoływany tylko dwukrotnie. W przypadku nie zgłoszenia się do obsługi, po dwukrotnym wywołaniu numeru, właściciel biletu z danym numerem nie zostanie obsłużony.

Telefony : +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie przyjmuje  w każdy wtorek w godzinach 08:00 - 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę