Tłumacz języka migowego - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Tłumacz języka migowego

Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — w przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza języka migowego w kontakcie z powiatowym urzędem pracy — jest proszona o zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenie potrzeby takiego świadczenia powinno zostać złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie poprzez pocztę tradycyjną, e-mail, lub osobiście.
Urząd pracy, po otrzymaniu zgłoszenia od osoby uprawnionej, powiadomi ją o dacie, godzinie i miejscu spotkania się z udziałem tłumacza, za pomocą takiego samego środka komunikowania się, z którego osoba uprawniona skorzystała wysyłając zgłoszenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie posiada stanowisko obsługowe dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, a posługujących się językiem migowym.

Pracownik ze znajomością języka migowego
Małgorzata Domańska - Doradca Zawodowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę