Tłumacz języka migowego - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Tłumacz języka migowego

Informujemy, że w Powiatowy Urzędzie Pracy w Żninie umożliwia dostęp do usługi tłumaczenia języka migowego.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej (głuchej lub głuchoniewidomej) będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowanie usługą tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie chęci skorzystania z usługi co najmniej 3 dni przed wizytą w urzędzie:
  • pisemnie Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin,
  • elektronicznie: tozn@praca.gov.pl,
  • skrzynkę ePUAP /pup-znin/SkrytkaESP,

  • faksem 52 303 10 85,
  • telefonicznie 52 303 10 64 (korzystając z pomocy osoby trzeciej sprawnej,
  • osobiście w urzędzie – Informacja, parter, stanowisko nr 1.
Zgłoszenie musi zawierać:
  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • krótkie określenie sprawy,
  • propozycję terminu,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie przekazana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę