Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 i 1149).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego Urzędu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę