Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacje dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie obsługa osób bezrobotnych z niepełnosprawnością prowadzona jest na parterze budynku. Pomocy i wsparcia udzielają doradcy zawodowi: Dorota Buzała tel. 52 303 10 64 wew. 67 i Katarzyna Cieniawa tel. 52 303 10 64 wew. 65.

Podczas załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z obsługi poza kolejnością - po okazaniu w informacji dokumentu potwierdzającego posiadaną niepełnosprawność.

Osoba niepełnosprawna bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności ma prawo korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej oferowanych przez urząd. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizując ustawowe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych świadczy w szczególności następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia,
  • staże.

Zapraszamy również osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do korzystania z aktywizacji przewidzianej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 303 10 64 – wewnętrzny 67 (RPO) oraz 57 (PO WER).

 
 
 

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego, których zakres działalności dot. osób niepełnosprawnych

„Kapitał Zaufania" w Żninie
Ul. Mickiewicza 32
88 - 400 Żnin,

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Barcinie
Ul. Ludowego Wojska Polskiego 4/18
88 - 190 Barcin,

Łabiszyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin
Ul. Parkowa 1,
89 - 210 Łabiszyn,

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pałuki"
Ul. Kolejowa 4,
88 - 420 Rogowo

Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym
Ul. Wandy Pieniężnej 31/15
88 - 400 Żnin,

Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Niepełnosprawnych Dzieci, Osób Dorosłych oraz ich Rodzin w Gąsawie
Ul. Żnińska 19
88 - 410 Gąsawa

Stowarzyszenie osób chorych na nowotwór „Lepszy dzień"
Ul. Lotników 17/36
89 - 190 Barcin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie
Ul. Pocztowa 15,
88 - 4000 Żnin

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Żninie
Ul. 22 lipca 8
88 - 400 Żnin

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie
Ul. Pocztowa 15
88 - 400 Żnin

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie Koło Nr 2 Gąsawa

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie Koło nr 3 Rogowo

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie Koło nr 4 Janowiec Wlkp.

Liga Kobiet Polskich Koło w Żninie
Ul. Szpitalna 32
88 - 400 Żnin

Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych
Ul. Śniadeckich 15,
88 - 400 Żnin

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Żninie
Ul. Pocztowa 15
88 - 400 Żnin

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Żninie
Ul. Aliantów 10
88-400 Żnin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę