Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacje dla osób niepełnosprawnych

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku:
  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.
Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl

Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej: oferty.praca.gov.pl.     
                                            
Ponadto oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajdują się również  m.in. na stronach:

Osoba niepełnosprawna bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności ma prawo korzystać z dostępnych usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.  Bliższych informacji na temat form wsparcia oraz kryteriów obowiązujących  w bieżącym roku  uzyskać można kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 52 303 10 64.

Zapraszamy również osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do korzystania z aktywizacji przewidzianej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 303 10 64 – wewnętrzny 67 (RPO) oraz 57 (PO WER).

Obsługa osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie prowadzona jest na parterze budynku. Pomocy i wsparcia udzielają doradcy zawodowi: Dorota Buzała tel. 52 303 10 64 wew. 67 i Katarzyna Cieniawa tel. 52 303 10 64 wew. 65. Podczas załatwiania spraw osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z obsługi poza kolejnością - po okazaniu w informacji dokumentu potwierdzającego posiadaną niepełnosprawność.
 

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego, których zakres działalności dot. osób niepełnosprawnych

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego, których zakres działalności dot. osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.powiatzninski.pl/.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę