Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacje dla osób niepełnosprawnych

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku:
  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. pracy zdalnej.

Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej: https://znin.praca.gov.pl/oferty-pracy
                                            
Ponadto oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajdują się również  m.in. na stronach:

Osoba niepełnosprawna bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności ma prawo korzystać z dostępnych usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.  Bliższych informacji na temat form wsparcia oraz kryteriów obowiązujących  w bieżącym roku  uzyskać można kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 52 303 10 64.

Obsługa osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie prowadzona jest na parterze budynku. Pomocy i wsparcia udzielają doradcy zawodowi: Dorota Buzała tel. 52 303 10 64 wew. 67 i Katarzyna Cieniawa tel. 52 303 10 64 wew. 65. Podczas załatwiania spraw osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z obsługi poza kolejnością - po okazaniu w informacji dokumentu potwierdzającego posiadaną niepełnosprawność.
 
"Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezbpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" pn.: "Model rehabilitacji kompleksowej – nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego".

Docelowi adresaci Projektu:

  1. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, będące bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej lub u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  2. Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepelnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Gdzie kompleksowa rehabilitacja będzie realizowana?

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN w Wągrowcu

Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej?

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od przygotowania Indywidualnego Programu Rehabilitacji, czyli dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów
i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego.Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły:
  1. Zawodowy, na który składają się:
- wsparcie doradcy zawodowego,
- kurs komputerowy,
- szkolenie zawodowe,
- wsparcie pośrednika pracy.
  1. Psychospołeczny – wsparcie psychologa, który pomoże osiągnąć założone cele, utwierdzi
    w przekonaniu o możliwości powrotu do pracy i zmiany sytuacji życiowej, wzmocni poczucie własnej wartości.
  2. Medyczny - ocenia stanu zdrowia i podjęcie niezbędnych działań, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność.
Nabór do Projektu prowadzony jest w trybie ciągłym. Bliższe informacje o Projekcie (w tym: formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację) można także uzyskać na jego stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ruszyla-rekrutacja-do-projektu/Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w artykule „Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy" opublikowanym na portalu Praca.pl. Z artykułu można dowiedzieć się jaki jest czas pracy osób z niepełnosprawnością, jakie są ich prawa a także jakie obowiązki wobec nich mają pracodawcy.

Więcej informacji:

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/osoby-z-niepelnosprawnoscia-na-rynku-pracy-prawa,obowiazki-pracodawcy,czas-pracy_pr-8305.html
 
 
 
Załączniki
Sytuacja osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w powiecie żnińskim w latach 2020-2022 (pdf, 409 KB)
Powrót do zdrowia powrót do pracy.pdf (pdf, 695 KB)
Ulotka informacyjna dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy .pdf (pdf, 924 KB)
Ulotka informacyjna dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy 2023.pdf (pdf, 340 KB)

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego, których zakres działalności dot. osób niepełnosprawnych

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego, których zakres działalności dot. osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.powiatzninski.pl/.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę