6. Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, 09.04.2019 r. - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Logo 6. Powiatowych Targów Pracy i Edukacji
Dnia 9 kwietnia 2019 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich  w Żninie odbyły się 6. Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, które zostały zorganizowane przez Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, który dokonał oficjalnego otwarcia. Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Żnin FM oraz Radio Nakło FM. Podczas Targów odwiedzający mieli okazje zapoznać się z  ofertą zatrudnieniową i edukacyjną oraz uzyskać kompleksowe porady ekspertów i informacje ułatwiające powrót/wejście na rynek pracy i poruszanie się po nim. Wydarzenie to sprzyjało również integracji, wymianie informacji, nawiązaniu kontaktów również o charakterze biznesowym.

W targach uczestniczyło ponad 70 wystawców, wśród których byli zarówno przedsiębiorcy, szkoły wyższe i policealne, jak i służby mundurowe oraz eksperci z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i funduszy europejskich. Wzorem lat ubiegłych w ramach Targów przygotowano 4 strefy: pracy, edukacji, konsultingu i dobrych praktyk.

Zdjęcie z targów pracy
W strefie PRACA można było zapoznać się z ofertami pracy (ok. 1000), w tym 600 ofert krajowych, lokalnych i agencji pracy tymczasowych w branżach takich jak: gastronomiczna, budowlana, usługowa, produkcyjna i ofertami zagranicznymi (ok. 360).

W strefie EDUKACJA można było zapoznać się z ofertami szkół wyższych i policealnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego. Gościliśmy przedstawicieli m.in. z: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

W strefie KONSULTINGU odwiedzający mogli skorzystać z pomocy prawnej i porad ekspertów w zakresie poruszania się po rynku pracy m.in.: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żninie, Urzędu Skarbowego w Żninie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Zainteresowani mogli uzyskać również informacje nt.: funduszy europejskich (Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie), programów aktywizacji zawodowej, refundacji wynagrodzeń za młodocianych pracowników, usług i instrumentów rynku pracy, pośrednictwa pracy dla młodocianych pracowników (pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie), porad prawnych (Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Szymczak, Kancelaria Notarialna Michał Turek) oraz informacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim (Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ORI SERVICE Sp. z o.o. sp.k. w Żninie). Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prezentowali swoją ofertę usług oraz udzielali informacji nt. pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie udzielali pomocy w zakresie przygotowania autoprezentacji oraz dokumentów aplikacyjnych. Podczas Targów była również możliwość skorzystania z profesjonalnych usług osób zajmujących się makijażem, fryzjerstwem, ubiorem. Wsparcia w tym zakresie udzielali: Firma Usługowo-Marketingowa „KAMA" Kamila Gołaś Żnin, Salon Urody Joanna Koziełek  Żnin, Firma Handlowo-Marketingowa „HINZ''  Rajmund Hinz Żnin, Stylizacja paznokci Kamila Jurek Żnin, DOMAN-PRO Arkadiusz Domański Żnin, Iwona Szczodrowska-NANI studio Żnin.

Dodatkowo podczas Targów uczniowie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu pod nadzorem opiekuna zaprezentowali zebranym pokaz udzielania pierwszej pomocy -resuscytację krążeniowo - oddechową
z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, natomiast przedstawiciele pracodawców zaprezentowali pokaz dress code (stylizacja do pracy).

Strefa DOBRYCH PRAKTYK to miejsce, gdzie można było dowiedzieć się, jak zaplanować własną drogę rozwoju umożliwiającą stworzenie własnego miejsca pracy opartego na zainteresowaniach i  pasjach. Porad w tym zakresie udzielali przedsiębiorcy, którzy otrzymali z PUP w Żninie środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, stworzenie stanowiska pracy.

Zdjęcie z targów pracy
W ramach Targów odbyły się również warsztaty  dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem gry planszowej pn.: Chłopska Szkoła Biznesu, którą przeprowadziła przedstawicielka z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy. Odbyły się również 2 prelekcje dotyczące zagadnień z przedsiębiorczości społecznej oraz przystąpienia do spółdzielni socjalnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które prowadziła przedstawicielka z Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Dodatkowo podczas Targów zainteresowani mieli możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP przy stanowisku Starostwa Powiatowego w Żninie.
 

Zdjęcie z targów pracyNajlepsze stoisko wystawiennicze wśród firm - Zakład Karny w Potulicach

Zdjęcie z targów pracyNajlepsze stoisko wystawiennicze wśród szkół -  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Na zakończenie Targów zostały wręczone puchary za najlepsze stoiska wystawiennicze w strefie pracy i edukacji. Nagrodę za najlepsze stoisko wystawiennicze wśród firm zdobył Zakład Karny w Potulicach, a wśród szkół Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Komisja oceniająca zwracała uwagę m.in. na wygląd stoisk, przygotowaną ofertę, kontakt z odwiedzającymi.  

Na Targach zebrano 80  ankiet dotyczących oceny realizacji tego przedsięwzięcia. Respondenci ocenili pozytywnie m.in. organizację, promocję, możliwość bezpłatnego udziału, harmonogram wydarzenia, liczbę wystawców, atmosferę, lokalizację (wysoki poziom 58 osób, średni poziom 22 osoby). Ankietowani wśród elementów pozytywnych Targów wymienili: „rozstawienie wystawców (podział szkoły i pracodawcy), pomysł – idea Targów, profesjonalizm, konsekwencja w działaniu, dużo wystawców, przygotowanie stanowisk, profesjonalne prowadzenie Targów, pomocni Organizatorzy, duża frekwencja, dobra organizacja, bogata oferta stanowisk, łatwy dostęp do stanowisk konsultacyjnych, catering, szeroki przekrój zaproszonych, zwiedzających, wystawców, konkurs na najlepsze stoisko, profesjonalizm, dużo miejsca na stoisko, bardzo przyjazna atmosfera, różnorodność wystawców, odpowiednia powierzchnia, bezpłatne uczestnictwo, miła atmosfera".

Negatywne elementy w ocenie osób odwiedzających Targi to: „małe zainteresowanie szkół z rejonu, złe nagłośnienie (za głośno), zbieranie podpisów przez uczestników, mało chętnych osób do pracy, mała liczba miejsc parkingowych". Powiatowy Urząd Pracy w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu Targów będzie monitorował zatrudnienie u pracodawców uczestniczących w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji oraz osób bezrobotnych biorących udział w wydarzeniu.

Zdjęcie z targów pracy
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i pomoc w przeprowadzeniu 6. Powiatowych Targów Pracy i Edukacji. Dziękujemy wszystkim wystawcom, którzy uatrakcyjnili naszą ofertę oraz osobom odwiedzającym Targi za ich aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Składamy podziękowania wszystkim tym, którzy promowali to wydarzenie.

Wszystkie uwagi, sugestie i propozycje zostaną  uwzględnione przy realizacji kolejnej edycji Targów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę