IV Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 06.04.2017 r. - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


II Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 06.04.2017 r.

targi 2017
06 kwietnia 2017r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie odbyły się II Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, które zostały zorganizowane przez Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, który jako gospodarz imprezy uroczyście je otworzył. Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Żnin FM oraz Radio Nakło FM. Partnerem był Punkt Pośrednictwa Pracy (OHP). W targach uczestniczyło 62 wystawców, wśród których byli zarówno przedsiębiorcy, szkoły wyższe i policealne, jak i służby mundurowe oraz eksperci z lokalnych instytucji.

Targi pracy 1

W br. w ramach Targów przygotowano 3 strefy: pracy, edukacji i konsultingu. W strefie praca można było zapoznać się z krajowymi ofertami pracy, w tym ofertami z terenu Powiatu (ok. 90), ofertami lokalnymi (ok. 720) w branżach takich jak: mechaniczna, transportowa, gastronomiczna, ślusarska, usługowa, ofertami pracy tymczasowej (ok. 100) w zawodach takich jak pracownik magazynowy, konfekcjoner odzieży, opiekun osób starszych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. klienta, operator wózka widłowego i ofertami zagranicznymi (ok. 450). W strefie edukacja można było zapoznać się z ofertami szkół wyższych i policealnych,  które przedstawiły interesujące kierunki kształcenia skierowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, osób zamierzających podnieść swoje kwalifikacje. Gościliśmy przedstawicieli z: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. W strefie konsultingu osoby mogły skorzystać z porad ekspertów z instytucji: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żninie, Urzędu Skarbowego w Żninie, Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu. Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie udzielali pomocy w zakresie stworzenia dokumentów aplikacyjnych,  przygotowania autoprezentacji oraz rozmowy z pracodawcą. Nowością była możliwość skorzystania z profesjonalnych usług osób zajmujących się makijażem, fryzjerstwem, ubiorem i fotografią. Wsparcia w tym zakresie udzielali przedstawiciele: AVON Kamila Gołaś- Żnin, Salon Fryzjerski Damsko- Męski EWELINA Ewelina Zdzierak- Żnin, Sklep odzieżowy SABAT- Żnin, ENSET Wydawnictwo Radosław Swigon- Żnin oraz IMPRESS Agencja Fotograficzna Paula Serafin- Łabiszyn. Zainteresowani mogli również zdobyć informacje nt.: funduszy europejskich, programów aktywizacji zawodowej, refundacji wynagrodzeń za młodocianych pracowników, usług i instrumentów rynku pracy, pośrednictwa pracy dla młodocianych pracowników. W ramach Targów odbyły się warsztaty pt. „Zaplanuj swoją karierę – zdobądź pracę swoich marzeń", w których uczestniczyła też młodzież szkolna ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Warsztaty przeprowadziła Pani Justyna Kotolińska- doradca zawodowy CIiPKZ w Bydgoszczy. Na warsztatach uczniowie dowiedzieli się m.in.  jak zaplanować swoją karierę zawodową, by zdobyć swoją wymarzoną pracę, poznali oczekiwania  pracodawców wobec młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.  Osoby poszukujące pracy za granicą mogły wziąć udział w prelekcji pt. "Praca za granicą – jak nie dać się oszukać",  które zostało przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Niemczyńską –asystenta EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Odwiedzający Targi mieli również okazję założyć profil zaufany ePUAP przy stanowisku Starostwa Powiatowego w Żninie. Ciekawostką był  też pokaz elementów samoobrony w wykonaniu sierżanta sztabowego Macieja Borkowskiego oraz starszego sierżanta Marcina Szymańskiego - instruktorów taktykii techniki interwencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Targi pracy 2

Targi pracy 4

Na zakończenie Targów zostały wręczone puchary za najlepsze stoiska wystawiennicze w strefie pracy i edukacji. Nagrodę za najlepsze stoisko wystawiennicze wśród firm zdobyło LIPRO e-Liquid Production Sp. z o.o., Sp. K ze Żnina,  natomiast wśród szkół: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Komisja oceniająca, zwracała uwagę m.in. na wygląd stoisk, ofertę, propozycje zatrudnienia, kontakt z osobami poszukującymi pracy i uczniami.

Targi pracy 5

Targi pracy 6

Podczas Targów pracownicy PUP w Żninie zbierali ankiety dotyczące oceny realizacji tego przedsięwzięcia. W sumie 67 chętnych respondentów oceniło pozytywnie Targi w tym m.in. organizację, promocję, harmonogram wydarzenia, liczbę wystawców, atmosferę, lokalizację (61,19% respondentów oceniło organizację Targów na wysokim poziomie, 35,82% na średnim, a 2,99% na niskim poziomie). Ankietowani jako elementy pozytywne Targów wymienili: „bezpłatny udział, duża liczba uczestników, przyjazna atmosfera, profesjonalne przygotowanie targów, dobra komunikacja z organizatorami, dbałość o szczegóły, dobre przygotowanie obiektu,  nowa forma-oferta szkół oraz możliwość skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez wystawców, rozmieszczenie pracodawców, aktywny udział pracowników PUP". Wśród negatywnych opinii pojawiały się: „mała liczba pracodawców z ofertami dla kobiet, małe stanowiska wystawiennicze, mała liczba miejsc parkingowych, liczba odwiedzających".

Zebraliśmy wstępnie informacje na temat efektywności zatrudnieniowej wśród pracodawców, którzy uczestniczyli w przedsięwzięciu, 8 z nich realizuje obecnie proces rekrutacyjny z uwzględnieniem aplikacji złożonych przez uczestników Targów. Natomiast niektóre osoby bezrobotne poinformowały, że za pośrednictwem Targów udało im się podjąć zatrudnienie. Urząd w dalszym ciągu będzie monitorował skuteczność zatrudnienia u pracodawców uczestniczących w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Żninie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację II Powiatowych Targów Pracy i Edukacji. Dziękujemy osobom odwiedzającym Targi za ich aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy również za wszystkie uwagi, sugestie i propozycje, które uwzględnimy przy realizacji kolejnej edycji Targów.

Targi pracy 3

Szczególne podziękowania dla:
- Pani Anny Jareckiej i Pana Patryka Cyranowskiego – Radio Żnin FM
- Pani Kamili Gołaś przedstawiciela AVON- Żnin
- Pani Eweliny Zdzierak Salon Fryzjerski Damsko- Męski EWELINA – Żnin
- Pani Pauli Serafin IMPRESS Agencja Fotograficzna- Łabiszyn
- Pana Radosława Swigon ENSET Wydawnictwo- Żnin
- Sklepu odzieżowego SABAT w Żninie
- Komendy Powiatowej Policji w Żninie
- Przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
- Przedstawicieli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy
- Dyrekcji i Pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę