III Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 18.05.2016r. - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 18.05.2016r.

logo

18 maja 2016r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie odbyły się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, które zostały zorganizowane przez Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie. W br. zmieniona była formuła Targów, które rozszerzono o część edukacyjną (szkoły policealne i wyższe). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Żniński. Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Żnin FM i Radio Nakło FM. Partnerami byli: Punkt Pośrednictwa Pracy (OHP) oraz Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat w Bydgoszczy). W targach uczestniczyło 48 wystawców wśród których byli zarówno przedsiębiorcy, szkoły policealne, wyższe, jak i służby mundurowe oraz eksperci z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żninie, Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowy Inspektorat w Bydgoszczy), Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Lokalnej Grupy Działania w Żninie, którzy udzielali zainteresowanym porad i informacji w zakresie prowadzonej działalności.

targi pracy 01
Przedsiębiorcy dysponowali ponad 80 lokalnymi ofertami pracy w branżach takich jak np. mechaniczna, stolarska, transportowa, gastronomiczna oraz ofertami przygotowania zawodowego (21). Katalog ofert zarówno krajowych, jak i zagranicznych w znacznym stopniu poszerzyły agencje pracy tymczasowej- blisko 400 ofert w zawodach takich jak pracownik magazynowy, konfekcjoner odzieży, opiekun osób starszych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. klienta, operator wózka widłowego oraz pośrednictwo pracy EURES z Wojewódzkiego Urzędu pracy w Toruniu- ok. 360 ofert. Zainteresowani mogli uzyskać informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich, programów aktywizacji zawodowej, refundacji wynagrodzeń za młodocianych pracowników i skorzystać z porad doradców zawodowych, pośredników pracy z PUP w Żninie, Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Żninie i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy. Poza tym odwiedzający Targi mieli okazję aby założyć profil zaufany ePUAP przy stanowisku

targi pracy 02
Starostwa Powiatowego w Żninie, wziąć udział w prelekcji pt. „Nasze Pasje-Sposób Na Życie" , które prowadził doradca zawodowy z PUP w Żninie oraz zaproszeni goście: Pani Patrycja Kowalska (właścicielka Kwiaciarni DREAMS w Barcinie), Pani Wiesława Nowak (właścicielka Sklepu Obuwniczo-Galanteryjnego PANTOFELEK w Janowcu Wlkp.) i Pani Aleksandra Wojciechowska (właścicielka Salonu Pielęgnacji Zwierząt POD WŁOS w Żninie). Opowiadały one w jaki sposób wykorzystały swój potencjał oraz pasję, które następnie przerodziły się w sposób na życie i funkcjonowanie na rynku pracy.

W Targach udział wzięli przedstawiciele szkół policealnych i wyższych. Którzy przedstawili nową, interesującą ofertę skierowaną zarówno do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i osób zamierzających podnieść swoje kwalifikacje. W jednym miejscu była możliwość porównania ofert  placówek edukacyjnych, takich jak np.: UMK w Bydgoszczy, Politechnika Poznańska, UTP 
w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Inowrocławiu, CKU w Żninie.

targi pracy
Pracownicy PUP w Żninie podczas Targów zbierali ankiety dotyczące oceny realizacji tego przedsięwzięcia. 52 chętnych respondentów oceniło m.in. organizację, pomysł, promocję, harmonogram wydarzenia, liczbę wystawców, atmosferę, lokalizację. Analiza ankiet wykazała, że 34 respondentów oceniło organizację na wysokim poziomie, 16 na średnim poziomie, a 2 na niskim poziomie. Ocena elementów  towarzyszących organizacji (m.in. promocja, program, liczba wystawców, lokalizacja, przyjazna atmosfera) Targów Pracy kształtowała się na wysokim poziomie. Ankietowani wymienili jako elementy pozytywne: przyjazną atmosferę, profesjonalne przygotowanie targów, dbałość o szczegóły, nową formę-oferta szkół oraz możliwość skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez wystawców. Wśród negatywnych opinii pojawiały się: mała liczba pracodawców z ofertami dla kobiet, mała liczba miejsc parkingowych.

Mamy nadzieję, że w czasie Targów Pracy osobom poszukującym pracy udało się pozyskać informację o wolnych miejscach pracy na terenie powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego u wybranych pracodawców, natomiast osobom zamierzającym kontynuować naukę uzyskać informację na temat kierunków i programów kształcenia proponowanych przez poszczególne szkoły, co w przyszłości pomoże im w funkcjonowaniu na rynku pracy.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Powiatowych Targów Pracy i Edukacji, a także wystawcom, mediom i osobom odwiedzającym Targi za ich aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, słowa uznania, a krytykę przyjmujemy z uśmiechem, ponieważ daje nam motywację do dalszej pracy na przyszłość. 

Analiza efektywności realizacji Targów zostanie przeprowadzona w ciągu 6 miesięcy od zakończenia ww. przedsięwzięcia.
 

 
Załączniki
Lista wystawców 2016.pdf (pdf, 324 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę