Publikacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

Załączniki
Sprawozdanie z organizacji staży w latach 2015-2019.pdf (pdf, 571 KB)
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2018 r. (pdf, 172 KB)
Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy (za okres 2011-2013).pdf (pdf, 471 KB)
Analiza losów firm powstałych dzięki przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Lata 2008-2010.pdf (pdf, 2336 KB)
Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2011 – 2015.pdf (pdf, 2129 KB)
Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim za lata 2014 – 2015.pdf (pdf, 734 KB)
Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2016-2020.pdf (pdf, 1539 KB)
Badanie losów firm 2008-2015.pdf (pdf, 785 KB)
Analiza skuteczności i efektywnośći organizacji szkoleń 2016 r.pdf (pdf, 172 KB)
Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim za 2016r..pdf (pdf, 574 KB)
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2017r. (pdf, 172 KB)
Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2018.pdf (pdf, 1272 KB)
Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim w 2017r. (pdf, 299 KB)
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2012r.pdf (pdf, 241 KB)
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2013r.pdf (pdf, 173 KB)
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2014r.pdf (pdf, 239 KB)
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2015r.pdf (pdf, 173 KB)
Analiza sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Żninie - 2019 r. (pdf, 1607 KB)
Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w latach 2015-2019 (pdf, 484 KB)
Analiza firm powstałych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy w latach 2015-2019.pdf (pdf, 662 KB)
Analiza firm powstałych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy w latach 2015-2019.pdf (pdf, 662 KB)
Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w powiecie żnińskim w 2018 r. (pdf, 357 KB)
Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim w 2019 r. (pdf, 567 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę