V Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 11.04.2018 r. - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Widok zawartości stron

targi logo
11 kwietnia 2018r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie odbyły się V Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, które zostały zorganizowane przez Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, który uroczyście je otworzył. Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Żnin FM oraz Radio Nakło FM. Partnerem był Punkt Pośrednictwa Pracy (OHP). W targach uczestniczyło 65 wystawców, wśród których byli przedsiębiorcy, szkoły wyższe i policealne, oraz służby mundurowe, eksperci z lokalnych instytucji.

Targi Pracy 2018 01
W br. w ramach Targów przygotowano 4 strefy: pracy, edukacji, konsultingu i dobrych praktyk. W strefie praca można było zapoznać się ofertami pracy: regionalnymi i lokalnymi (296), w branżach takich jak: kolejowa, gastronomiczna, budowalna, usługowa oraz ofertami pracy tymczasowej (ok. 236) w zawodach takich jak, opiekun osób starszych, pracownik produkcji, pakowacz, magazynier i ofertami zagranicznymi Eures (ok. 700). W strefie edukacja można było zapoznać się z ofertami szkół wyższych i policealnych,  które przedstawiły interesujące kierunki kształcenia skierowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, osób zamierzających podnieść, zaktualizować swoje kwalifikacje. Gościliśmy przedstawicieli min. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

Targi Pracy 2018 02

W strefie konsultingu osoby mogły skorzystać z porad ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żninie, Urzędu Skarbowego w Żninie, Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu. Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie udzielali pomocy w zakresie stworzenia dokumentów aplikacyjnych,  autoprezentacji oraz rozmowy z pracodawcą. Była również możliwość skorzystania z profesjonalnych usług osób zajmujących się makijażem, fryzjerstwem, ubiorem i fotografią. Wsparcia w tym zakresie udzielali przedstawiciele: AVON Kamila Gołaś Żnin, Salon Fryzjerski Ewelina Mądra  Żnin, Butik „EMILY" Emilia Konopacka Żnin, ENSET Wydawnictwo Radosław Swigon Żnin, Salon Kosmetyczny GLAMOUR Justyna Kostrzewa Żnin, APIS PLUS Joanna Bleja Gniezno. Zainteresowani mogli również zdobyć informacje nt. funduszy europejskich, programów aktywizacji zawodowej, refundacji wynagrodzeń za młodocianych pracowników, usług i instrumentów rynku pracy, pośrednictwa pracy dla młodocianych pracowników oraz porad prawnych. W ramach Targów odbyły się warsztaty pt. „Młodzież-Praca-Perspektywy", w których uczestniczyła młodzież szkolna ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Warsztaty przeprowadził Pan Marcin Błażkow - doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z OHP w Bydgoszczy. Na warsztatach uczniowie dowiedzieli się m.in.  jakie cechy cenione są przez pracodawców, jak prawidłowo wykorzystać posiadane predyspozycje zawodowe, rozwijać własne kompetencje i podejmować trafne decyzje edukacyjno-zawodowe.   Odbyła się również prelekcja pt. "Legalne zatrudnienie i pobyt cudzoziemców w Polsce",  które przeprowadziła Pani Beata Borowska  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Uczestniczyli w niej pracodawcy zatrudniający cudzoziemców. Prelekcja dotyczyła danych statystycznych odnośnie rejestracji oświadczeń i wydawania zezwoleń cudzoziemcom na prace sezonowe. Odwiedzający Targi mieli również okazję założyć profil zaufany ePUAP przy stanowisku Starostwa Powiatowego w Żninie. Kolejna prelekcja pt. „Doświadczenia Fundacji ARKADIA" w zakresie wprowadzania na rynek pracy osób z niepełnosprawnością:" którą prowadził Jan Młynarczyk z Fundacji ARKADIA z Torunią dotyczyła przygotowania osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy i skierowane było do uczniów, przedsiębiorców i osób które współpracują z tymi osobami.

Targi Pracy 2018 05
Targi Pracy 2018 06

Na zakończenie Targów zostały wręczone puchary za najlepsze stoiska wystawiennicze w strefie pracy i edukacji. Nagrodę za najlepsze stoisko wystawiennicze wśród firm zdobyła firma KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy a wśród szkół Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Komisja oceniająca,  zwracała uwagę m.in. na wygląd stoisk, ofertę, kontakt z osobami poszukującymi pracy i uczniami.

Targi Pracy 2018 04

Na Targach zebrano 58  ankiet dotyczących oceny realizacji tego przedsięwzięcia. Respondenci ocenili pozytywnie m.in. organizację, promocję, harmonogram wydarzenia, liczbę wystawców, atmosferę, lokalizację  (wysoki poziom 47 osób, średni poziom 11 osób). Ankietowani wśród elementów pozytywnych Targów wymienili też: „rozstawienie wystawców (podział szkoły i pracodawcy), pomysł – idea Targów, profesjonalizm, konsekwencja w działaniu, dużo wystawców, przygotowanie stanowisk, profesjonalne prowadzenie Targów, pomocni Organizatorzy, duża frekwencja, dobra organizacja, bogata oferta stanowisk, łatwy dostęp do stanowisk konsultacyjnych, catering, lokalizacja, szeroki przekrój zaproszonych, zwiedzających, wystawców, konkurs na najlepsze stoisko, profesjonalizm, dużo miejsca na stoisko, bardzo przyjazna atmosfera, różnorodność wystawców, odpowiednia powierzchnia, bezpłatne uczestnictwo, miła atmosfera". Do negatywnych elementów w ocenie osób odwiedzających Targi było: „małe zainteresowanie szkół z rejonu, brak tablicy informacyjnej przy wejściu z rozstawieniem wystawców i numerami stanowisk, mała liczba ofert pracy, słaba wentylacja, złe nagłośnienie (za głośno), zbieranie podpisów przez uczestników, mało chętnych osób do pracy, mała liczba miejsc parkingowych".
Powiatowy Urząd Pracy Urząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu Targów będzie monitorował skuteczność zatrudnienia u pracodawców uczestniczących w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Żninie oraz osób biorących udział w wydarzeniu.

Targi Pracy 2018 07

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację V Powiatowych Targów Pracy i Edukacji. Dziękujemy osobom odwiedzającym Targi za ich aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Wszystkie uwagi, sugestie i propozycje na pewno uwzględnimy przy realizacji kolejnej edycji Targów.

Targi Pracy 2018 03

Szczególne podziękowania dla:
- Pani Anny Jareckiej i Pana Patryka Cyranowskiego – Radio Żnin FM
- Pana Marcina Małeckiego – Radio  Nakło FM
- Pani Kamili Gołaś - przedstawiciel AVON Żnin
- Pani Eweliny Mądrej - Salon Fryzjerski Żnin
- Pani Justyny Kostrzewa - Salon Kosmetyczny GLAMOUR Żnin
- Pani Joanny Bleja - APIS-PLUS Gniezno
- Pani Magdaleny Ryniec - Biżuteria SOLARNA Barcin
- Pana Radosława Swigon - ENSET Wydawnictwo- Żnin
- Pani Emilii Konopackiej - Butik EMILY  Żnin
- Pani Moniki Majewskiej - Krzyżanowskiej – Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda  Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu, Oddział w Żninie
- Przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
- Przedstawicieli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy
- Dyrekcji i Pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie
- Stowarzyszenia „Browarowa - Większy Format" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę