Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

 
ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca wrzesień 2017 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 512 321 122 70
  obszar wiejski   451 313 65 41
2 Miasto Barcin 313 208 52 33
  obszar wiejski   362 259 60 40
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 198 136 35 21
  obszar wiejski   273 186 37 22
4 Miasto Łabiszyn 212 131 39 26
  obszar wiejski   243 157 46 28
5 Gmina Gąsawa 282 187 46 28
6 Gmina Rogowo 317 212 79 48
Ogółem PUP 3163 2110 578 354
Zamieszkali na wsi w  PUP 1928 1314 330 204

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę