Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

 
ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca października 2017 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 478 292 110 63
  obszar wiejski   422 299 51 36
2 Miasto Barcin 302 202 53 34
  obszar wiejski   351 248 58 35
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 176 123 32 18
  obszar wiejski   253 181 37 24
4 Miasto Łabiszyn 217 142 41 30
  obszar wiejski   239 151 48 29
5 Gmina Gąsawa 263 176 49 29
6 Gmina Rogowo 294 211 72 54
Ogółem PUP 2995 2025 551 352
Zamieszkali na wsi w  PUP 1822 1266 315 207

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę