Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca czerwiec 2017 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 541 331 133 76
obszar wiejski 520 343 90 48
2 Miasto Barcin 344 217 60 35
obszar wiejski 394 264 68 44
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 202 132 43 28
obszar wiejski 272 191 39 28
4 Miasto Łabiszyn 216 120 36 22
obszar wiejski 253 151 53 27
5 Gmina Gąsawa 297 192 54 30
6 Gmina Rogowo 321 214 91 62
Ogółem PUP 3360 2155 667 400
Zamieszkali na wsi w  PUP 2057 1355 395 239

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę