Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Statystyka

Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca marca 2017 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 689 411 171 94
obszar wiejski 656 396 142 64
2 Miasto Barcin 400 239 83 39
obszar wiejski 489 315 91 48
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 234 148 47 29
obszar wiejski 312 190 56 31
4 Miasto Łabiszyn 252 145 52 28
obszar wiejski 288 171 60 28
5 Gmina Gąsawa 375 230 89 48
6 Gmina Rogowo 378 234 95 57
Ogółem PUP 4073 2479 886 466
Zamieszkali na wsi w  PUP 2498 1536 533 276

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę