Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca  luty 2017 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 720 433 179 97
  obszar wiejski   665 418 144 69
2 Miasto Barcin 400 238 83 36
  obszar wiejski   501 314 101 54
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 253 160 51 32
  obszar wiejski   332 202 58 29
4 Miasto Łabiszyn 263 151 55 30
  obszar wiejski   297 175 59 26
5 Gmina Gąsawa 385 237 84 45
6 Gmina Rogowo 379 240 87 48
Ogółem PUP 4195 2568 901 466
Zamieszkali na wsi w  PUP 2559 1586 533 271
Załączniki
Zarejestrowani bezrobotni według miast i gmin stan na koniec miesiąca 01.2017 roku.docx
Zarejestrowani bezrobotni według miast i gmin stan na koniec miesiąca 02.2017 roku.docx
Struktura i bilans bezrobotnych 01.2017.xls
Struktura i bilans bezrobotnych 02.2017.xlsx
Stopa bezrobocia 01 2017 .xlsx
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2016r..xls

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę