Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca wrzesień 2018 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 367 238 89 52
obszar wiejski 344 252 64 46
2 Miasto Barcin 253 182 43 30
obszar wiejski 288 217 42 28
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 162 107 33 21
obszar wiejski 226 150 32 15
4 Miasto Łabiszyn 167 107 38 26
obszar wiejski 212 133 33 20
5 Gmina Gąsawa 216 160 41 26
6 Gmina Rogowo 254 173 41 29
Ogółem PUP 2489 1719 456 293
Zamieszkali na wsi w  PUP 1540 1085 253 164
 
 

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę