Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca październik 2019 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 349 213 90 56
obszar wiejski 294 213 62 42
2 Miasto Barcin 197 126 31 17
obszar wiejski 234 170 44 28
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 149 110 37 27
obszar wiejski 212 146 36 28
4 Miasto Łabiszyn 142 99 41 29
obszar wiejski 167 115 39 28
5 Gmina Gąsawa 217 155 42 32
6 Gmina Rogowo 228 154 42 31
Ogółem PUP 2189 1501 464 318
Zamieszkali na wsi w  PUP 1352 953 265 189
 
 

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę