Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca styczeń 2018 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 490 306 127 75
obszar wiejski 423 283 87 44
2 Miasto Barcin 309 195 65 35
obszar wiejski 380 261 62 37
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 196 129 44 21
obszar wiejski 262 173 40 19
4 Miasto Łabiszyn 210 130 45 33
obszar wiejski 249 152 49 27
5 Gmina Gąsawa 299 205 67 37
6 Gmina Rogowo 309 223 71 42
Ogółem PUP 3127 2057 657 370
Zamieszkali na wsi w  PUP 1922 1297 376 206
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę