Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca maja 2018 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 432 269 97 57
obszar wiejski 418 285 79 56
2 Miasto Barcin 262 178 37 27
obszar wiejski 330 236 55 37
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 178 121 36 22
obszar wiejski 242 160 45 29
4 Miasto Łabiszyn 189 114 44 27
obszar wiejski 227 139 41 21
5 Gmina Gąsawa 233 169 47 29
6 Gmina Rogowo 251 175 58 36
Ogółem PUP 2762 1846 539 341
Zamieszkali na wsi w  PUP 1701 1164 325 208
 
 

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę