Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


ADNOTACJA URZĘDOWA

Na dzień 30.11.2017 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie figurowały 93 osoby niepełnosprawne, w tym 47 kobiet. 20 niepełnosprawnych w tym 7 kobiet posiadało prawo do zasiłku. 40 osób niepełnosprawnych posiadało ustalony II profil pomocy, 44 – III profil pomocy, a 9 niepełnosprawnych nie posiadało ustalonego profilu pomocy. 13 niepełnosprawnych to osoby do 30 r.ż., a 39 niepełnosprawnych to osoby powyżej 50 r.ż.

Ww. informacje zostały uzyskane na podstawie danych ze sprawozdawczości MRPiPS-01

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego, których zakres działalności dot. osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Cornelia de Lange Syndrom w Polsce
Marianna Wnuk - prezes
Małgorzata Szestopałko - wiceprezes
Anna Szczepelniak - sekretarz

Ul. Składowa 20,
88 - 400 Żnin,
www.paluki.pl/cdls

„Kapitał Zaufania" w Żninie
Imbiorowska Magdalena - prezes
Hanna Czajkowska - sekretarz
Katarzyna Kurek - skarbnik

Ul. Mickiewicza 32
88 - 400 Żnin,
kapitalzaufania@gmail.com
693750512

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Barcinie
Ewa Ciszak-Krych - prezes
Wincentyna Topolska - wiceprezes
Helena Łożyńska - wiceprezes
Ewa Firszt - sekretarz
Jolanta Gawrońska - skarbnik
Zofia Jesionowska - członek

Ul. Ludowego Wojska Polskiego 4/18
88 - 190 Barcin,
Pani Ewa Ciszak-Krych
Barcin-Wieś 88

Łabiszyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin
Józwa Mirosława - prezes
Beck-Szymańska Renata - wiceprezes
Woławczyk Marlena – skarbnik - sekr.

Ul. Parkowa 1,
89 - 210 Łabiszyn,
Kontakt:
Józwa Mirosława
Ul. Spółdzielcza 3/18
89-210 Łabiszyn

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pałuki"
Nowicka Irena - prezes
Stanisławska Elżbieta - wiceprezes
Juszczak Joanna - sekretarz
Koszel Lidia - skarbnik

Ul. Kolejowa 4,
88 - 420 Rogowo

Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym
Kostrzewa Mariusz, Rafał - prezes,
Nowakowska Róża, Aurelia - wiceprezes,
Kowalski Jerzy - skarbnik,
Mazalon Barbara - wiceprezes
Szymańska Władysława - sekretarz

Ul. Wandy Pieniężnej 31/15
88 - 400 Żnin,

Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Niepełnosprawnych Dzieci, Osób Dorosłych oraz ich Rodzin w Gąsawie
Maria Zwolenkiewicz - prezes
Michalczak Barbara Maria - wiceprezes
Ciesielczyk Henryk - sekretarz
Kałamajska Teresa Grażyna - skarbnik

Ul. Żnińska 19
88 - 410 Gąsawa

Stowarzyszenie osób chorych na nowotwór „Lepszy dzień"
Herenda Krzysztof - prezes,
Herenda Anna - sekretarz
Majewska Agnieszka - skarbnik

Ul. Lotników 17/36
89 - 190 Barcin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Barcinie
Chęś Romana - prezes
Parczewska Anna - Wiceprezes
Błaszczyńska Agnieszka - skarbnik
Turzyńska-Szczepańska Małgorzata - sekretarz

Ul. Artylerzystów 1
88 - 190 Barcin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie
Żywiałowski Leszek - prezes,
Ośmiana Urszula - z-ca prezesa
Pawęzka Maria - członek
Jędrzejewska Alina - sekretarz,
Losik Danuta - skarbnik

Ul. Pocztowa 15,
88-4000 Żnin

kontakt:
Leszek Żywiałowski
ul. 700-lecia 36,
88-4000 Żnin

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Żninie
Wincenty Ślęzak - prezes
Irena Pawlak - zastępca prezesa
Sabina Janka - skarbnik
Anna Szybczyńska - skarbnik
Zenon Springer - członek

Ul. 22 lipca 8
88 - 400 Żnin

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie
Dorota Supińska - przewodnicząca
Wasilewski Krzysztof - wiceprzewodniczący
Kabat Barbara - skarbnik
Katafiasz Hanna - sekretarz
Wilhelm Kazimiera - inkasent
Wałecka Łucja - członek
Pilarski Zbysław - członek

Ul. Pocztowa 15
88 - 400 Żnin

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie Koło Nr 2 Gąsawa
Józef Kusz - przewodniczący
Krystyna Krygier - sekretarz
Barbara Stypczyńska - skarbnik

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie Koło nr 3 Rogowo
Janina Nowakowska - przewodnicząca
Danuta Dobrzykowska - sekretarz
Czesława Garstka - skarbnik

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie Koło nr 4 Janowiec Wlkp.
Wacław Pawłowski - przewodniczący
Julia Filut - sekretarz
Helena Kuklińska - skarbnik

Liga Kobiet Polskich Koło w Żninie
Pacholska Natasza - przewodnicząca
Szara Renata - sekretarz,
Płachecka Agata - skarbnik
Małecka Anna - członek

Ul. Szpitalna 32
88 - 400 Żnin
663 584 802
liga.kobietznin@o2.pl

Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych
Janowski Leszek - prezes
Braciszewski Tomasz - sekretarz
Derczyńska Wanda - skarbnik
Drzewiecki Ignacy - członek

Ul. Śniadeckich 15,
88 - 400 Żnin
korespondencyjny: Murczyn 43

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Żninie
Sójka Aleksandra - prezes
Jurkowska Jadwiga - z-ca prezesa
Kozakiewicz Zofia - członek
Kranc Maria - członek
Urbański Stanisław - członek

Ul. Pocztowa 15
88 - 400 Żnin

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Żninie
Bursztyńska Maria - Prezes
Gronet Izabela - Wiceprezs
Spochacz Marek - sekretarz
Świtała Tomasz - skarbnik

Ul. Aliantów 10
88-400 Żnin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę