Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Aktualna statystyka

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca listopad 2019 roku
             
L.p Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem    do zasiłku
      Ogółem Kobiety Razem Kobiety
1 Miasto Żnin 351 213 91 58
obszar wiejski 300 216 69 46
2 Miasto Barcin 201 119 35 20
obszar wiejski 245 172 41 28
3 Miasto Janowiec Wielkopolski 149 111 36 27
obszar wiejski 219 148 39 29
4 Miasto Łabiszyn 137 98 39 28
obszar wiejski 169 121 41 30
5 Gmina Gąsawa 220 157 47 34
6 Gmina Rogowo 231 155 44 31
Ogółem PUP 2222 1510 482 331
Zamieszkali na wsi w  PUP 1384 969 281 198
 
 

Statystyka

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę