Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • "Wsparcie w Starcie"

  ECDF biuro w Bydgoszczy informuje, że posiada jeszcze środki na pożyczki 'Wsparcie w Starcie''. Termin składania wniosków został wydłużony - do odwołania. Główne założenia pożyczki: Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w...

 • Nabór wniosków na staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staż w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy realizowanego ze środków rezerwy Ministra. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 21...

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE. Forma...

 • Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego D, D1, DE, D1E". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie...

 • Nabór na staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE. Nabór odbywać się będzie w...

 • Dodatkowy nabór na szkolenie "Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym"

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie pn. "Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

 • Dodatkowy nabór na szkolenie "Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli propan-butan oraz elementami gospodarki magazynowej i obsługą kasy fiskalnej"

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie pn. "Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli propan-butan oraz elementami gospodarki magazynowej i obsługą kasy fiskalnej" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

 • Staż dla osób powyżej 50 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, będących...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (II)”

 • Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

Wyświetlanie 1 031 - 1 040 z 1 046 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Oferty pracy w języku ukraińskim

Ogłoszenia pozostałych instytucji

 • Projekt Solidny Pracodawca Roku 2024

  Zapraszamy do zapoznania się z projektem Solidny Pracodawca Roku 2024. Celem projektu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu...

 • Czas na przedsiębiorczość - edycja II

  Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach osoby w wieku 16-26 lat . Cel projektu: Wzrost postaw przedsiębiorczych, wiedzy ekonomicznej oraz zaplanowanie własnej ścieżki...

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób pełnoletnich

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zaprasza na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób pełnoletnich w zawodach: cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz, piekarz, przetwórca mięsa. Zajęcia są całkowice...

Wyświetlanie 1 - 3 z 146 rezultatów.
Pozycji na stronę: 3

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.00

Telefony:
+48 523031064
+48 523031083
+48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP

Adres strony www:
znin.praca.gov.pl

Adres strony BIP:  
bip.pup.powiatzninski.pl

NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę