Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


 • Zapytanie o szacunkową wartość szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenie grupowe:   1. Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem.  W związku z powyższym prosimy o podanie szacunkowej wartości do załączonego poniżej opisu szkolenia. Informację o wartości szacunkowej szkolenia proszę przesłać...

 • Co to jest Newsletter?

  Newsletter, czyli rodzaj internetowego biuletynu wysyłanego cyklicznie do zainteresowanych subskrybentów, którzy zapisują się do niego dobrowolnie poprzez podanie swoich danych. Zapisując się do Newslettera CAZ na wskazany adres e-mail będą przychodziły najnowsze aktualności lub skróty artykułów dotyczących działalności PUP....

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że udostępnione są 4 wersje językowe Wortalu PSZ (tj. angielska, białoruska, rosyjska i ukraińska) zawierające treści dedykowane dla cudzoziemców. Wersje językowe Wortalu PSZ dostępne są pod następującymi adresami: https://lang-psz.praca.gov.pl/en/ https://lang-psz.praca.gov.pl/be/ ...

 • Zapytanie o szacunkową wartość szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenie grupowe:   1. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.   W związku z powyższym prosimy o podanie...

 • Środki PFRON w PUP Żnin

  Informujemy, że od roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Żninie będzie realizował zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, finansowane z PFRON.  Formy wsparcia możliwe do realizacji skierowane są dla...

 • Szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3

  Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza na szkolenie każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców. Więcej informacji w załączniku. ...

 • Tematyczne Dni Otwarte w PUP w Żninie - konsultacje z pracownikami PUP w Żninie

  Zapraszamy osoby zarejestrowane do skorzystania z konsultacji w ramach Dni Otwartych PUP w Żninie. Klienci Urzędu w wyznaczonych dniach będą mogli skorzystać z pomocy pracowników urzędu, w zależności od tematyki – doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów, zaproszonych...

 • Informacja

  Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. projektu ,,Skuteczny outplacement" realizowanego w ramach  RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działania: RPKP.08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorców MŚP w...

 • Informacja

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. Analiza sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie. Załączniki Analiza sytuacji...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z możliwości udziału w poradzie grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.   Porada grupowa Temat: „ Kierowanie własnym wizerunkiem – o sztuce autoprezentacji."   Cel...

Wyświetlanie 11 - 20 z 499 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.

Obowiązek informacyjny bezrobotnego
 

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (innego świadczenia).

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
 

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu  pracy, podlega karze grzywny.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

Programy aktywizacyjne i projekty

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę