Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Więcej informacji w załącznikach. Załączniki ...

 • Dni Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie

  W dniach 29.10.2019 r. - 08.11.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie organizuje Dni Kariery, których celem jest promocja rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości wśród ludzi młodych oraz podkreślenie roli doradztwa zawodowego w planowaniu własnej kariery zawodowej.   Doradcy zawodowi przeprowadzą dla uczniów Zespołu Szkół...

 • Spotkanie dla osób niepełnosprawnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności na grupową informację zawodowąpt. „ABC Rynku Pracy" , która odbędzie się 14.11.2019 r. w godz. od 09.00 do 10.30.  Celem  spotkania  jest przedstawienie  możliwych form pomocy i wsparcia w zakresie powrotu na rynek...

 • Informacja

  Zapraszamy osoby zarejestrowane do skorzystania z konsultacji w ramach Dni Otwartych PUP w Żninie. Klienci Urzędu w wyznaczonych dniach będą mogli skorzystać z pomocy pracowników urzędu, w zależności od tematyki – doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów i...

 • Informacja

  Doradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają osoby bezrobotne i poszukujące pracy do korzystania z zasobów informacji zawodowej udostępnianych w siedzibie Urzędu. Terminy udostępniania zasobów informacji zawodowej do samodzielnego wykorzystania: 13.11.2019. 03.12.2019.   godz. 8:00-11:00 – sala nr 5 – PUP w Żninie. ...

 • Udostępnianie zasobów informacji zawodowych w siedzibie PUP w Żninie

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie kontynuuje cykl spotkań w ramach, których osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą korzystać w siedzibie Urzędu z zasobów informacji zawodowych.  Dnia 15.10.2019 r. osoby zarejestrowane i poszukujące pracy mogły skorzystać z ulotek, broszurek, publikacji, informacji, itp. z zakresu informacji o...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Więcej informacji w załącznikach. Załączniki ...

 • Informacja

  Dnia  03.10.2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wlkp. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie we współpracy z Burmistrzem Janowca Wlkp. pn. „ ABC Rynku Pracy - Wiedza to podstawa". Spotkanie skierowane było do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców z gminy...

 • Informacja

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu organizuje dnia 22.10.2019 r. Dyżur konsultanta na terenie powiatu żnińskiego. Więcej informacji na załączonym plakacie. Załączniki Plakat - Dyżur Punktu Informacyjnego...

 • Seminarium: Zintegrowany System Kwalifikacji - szansa dla rynku pracy

  Dnia 26 września 2019 r. w Hotelu MARTINA w Żninie odbyło się seminarium pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji - szansa dla rynku pracy" zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Było ono dedykowane przede wszystkim przedstawicielom rynku pracy, oświaty,...

Wyświetlanie 11 - 20 z 457 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.

Obowiązek informacyjny bezrobotnego
 

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (innego świadczenia).

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
 

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu  pracy, podlega karze grzywny.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

Programy aktywizacyjne i projekty

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę