Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)" - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę