Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Rynek pracy

  •   Przypomnienie o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia
  •   Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie uzyskania prawa jazdy
  •   Zakończenie naboru wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym
  •   Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób w wieku od 30 do 50 roku życia, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę