Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  z uwagi na wykorzystanie limitu środków przyznanego na  bon na zasiedlenie  wstrzymany zostaje nabór wniosków na ww. formę aktywizacji.

 • Informacja o naborze na stanowisko Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza informacje o na stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń.

 • Nabór wniosków na roboty publiczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Program skierowany jest do osób spełniających co najmniej jedno z...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy w ramach projektu pt.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (II)" Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanego ze środków UE. ...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy   1.  Wnioski przyjmowane będą do 05.09.2016r. 2. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie...

 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016r.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i...

 • Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu ,,Operator koparko-ładowarki kl.III wszystkie typy''. Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 01.09.2016r. ...

 • Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej

  Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 roku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Załączniki Ogłoszenie o...

Wyświetlanie 1 041 - 1 050 z 1 077 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Oferty pracy w języku ukraińskim

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Wyświetlanie 1 - 3 z 149 rezultatów.
Pozycji na stronę: 3

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.00

Telefony:
+48 523031064
+48 523031083
+48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP

Adres strony www:
znin.praca.gov.pl

Adres strony BIP:  
bip.pup.powiatzninski.pl

NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę