Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacja - PIT 11 za 2017 Gmina i Miasto Barcin

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w dniu  31.01.2018 r. osoby z terenu Miasta i Gminy Barcin, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2017 r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie...

Informacja - PIT 11 za 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w okresie od 22.01.2018 r. do 05.02.2018 r. osoby, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2017 r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w godz. 08:00 – 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu . W przypadku braku możliwości...

Zawiadomienie

     Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zawiadamiają, że w piątek 12.01.2018 r. zmarł Pan  Leszek Duch, wieloletni Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 11 00   w Kościele parafialnym pw. św....

AKTUALNE ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE

Postanowienia ogólne Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w r ozporządzeniu MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których...

NOWA PROCEDURA REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców.   Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy , bez konieczności uzyskania...

Wyświetlanie 1 - 5 z 198 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę