Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Problemy z dodzwonieniem się do Urzędu

W związku z problemami po stronie operatora telekomunikacyjnego mogą nastąpić problemy z dodzwonieniem się do Urzędu. Za trudności w kontakcie przepraszamy.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie poniżej przedstawia priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019.   PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2019: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

      Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że zakończył nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie do 30 roku życia w ramach środków  z Funduszu Pracy z uwagi na zagospodarowanie limitu przeznaczonego na ten cel w 2018r.   ...

Zakończenie naboru wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że zakończył nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych  ze środków Funduszu Pracy oraz rezerwy Ministra z uwagi na zagospodarowanie limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2018r.  

Zaproszenie Pracodawców do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą do Pracodawców o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie  na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Ankieta ma charakter badawczy i posłuży do opracowania listy pożądanych zawodów i specjalności ...

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie, do udziału w ankiecie badającej potrzeby szkoleniowe. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia oraz planu szkoleń...

Co to jest Newsletter?

              Newsletter, czyli rodzaj internetowego biuletynu wysyłanego cyklicznie do zainteresowanych subskrybentów, którzy zapisują się do niego  dobrowolnie poprzez podanie swoich danych. Zapisując się do Newslettera na wskazany adres e-mail będą...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

PUP ŻNIN-ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zapraszamy na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości! Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku,...

Nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o możliwość składania wniosków na bon na zasiedlenie w ramach oszczędności środków z Funduszu Pracy. Liczba osób mogących skorzystać z ww. formy jest ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Honoratą Jamrug – specjalistą ds. programów pod nr tel: 52 30 31 064...

Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o możliwość składania wniosków na roboty publiczne w ramach oszczędności środków z Funduszu Pracy oraz rezerwy Ministra. Realizacja programu zakończy się 31.12.2018r. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Panią Honoratą Jamrug – specjalistą ds. programów pod nr tel: 52 30...

Wyświetlanie 1 - 10 z 324 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.

Obowiązek informacyjny bezrobotnego

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. i poz. 1149) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (innego świadczenia).

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu  pracy, podlega karze grzywny.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

Programy aktywizacyjne i projekty

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę