Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu ,,Operator koparko-ładowarki kl.III wszystkie typy''. Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 01.09.2016r. ...

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 roku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Załączniki ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2016

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).     Załączniki ...

Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE.   Nabór odbywać się będzie w...

Nabór wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (PUP) informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy realizowanego ze...

Wyświetlanie 1 - 5 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę