Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zapytanie o szacunkową wartość szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić następujące szkolenia grupowe:   1. Szkolenie - Spawanie metodą MAG(135) i TIG(141) grupa materiałowa FM1, 2. Szkolenie - Uprawnienia energetyczne - eksploatacja do 1 kV 3. Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie typy.   W związku z powyższym prosimy o...

Europejskie Dni Pracodawcy 2018

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane również na terenie urzędów pracy w całej Polsce. W...

Kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia: „JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!”

„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…" - Marie Curie-Skłodowska     Kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia: „JESTEM PANIĄ SWOJEGO LOSU!"   Dnia 21.09.2018r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wlkp. odbyło się...

Nabór na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C"

Nabór na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C" Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na szkolenie pn. Prawo jazdy kat. C. Zapisy: osobiście od 01.10.2018r. do 12.10.2018r. u Doradców Zawodowych. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej. ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach  środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane od 25.09.2018r. do 03.10.2018r. Kwota refundacji wynosi 24.000 zł. W ramach ww. środków możliwe jest...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  zakończył nabór wniosków o  przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia  z uwagi na zagospodarowanie limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia)

Projekt: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)

Projekt: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

( Uwaga! dotyczy również osób, które uczestniczyły w 2017 r. w projektach "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)" Regionalnego Programu Operacyjnego)   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 311 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
 
Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.
 
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług

Programy aktywizacyjne i projekty

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę