Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy przegród.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo, Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy malowania.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za wykonanie prac polegających na wykonaniu i montażu przegród (osłon) pomiędzy biurkami. Szczegóły w załączniku. Załączniki ...

Bezpłatny szkolenia: spawacz metodą MAG lub TIG, operator koparki jednonaczyniowej

Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Oddział w Bydgoszczy  informuje o darmowych szkoleniach dla osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia. Oferowane szkolenia: 1. OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III 2. SPAWACZ METODĄ MAG LUB TIG W ramach projektu Ośrodek Szkoleniowy oferuje: -...

Kolejny nabór wniosków na roboty publiczne

W związku z oszczędnościami powstałymi w ramach programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób w wieku od 30 do 50 roku życia, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza ...

Przedłużenie terminu naboru wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)”

W nawiązaniu do informacji z dnia 14.05.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naboru wniosków o zorganizowanie staży w ramach  w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - malowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac polegających na malowaniu 2 pomieszczeń biurowych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy położenia płytek podłogowych.

Przedłużenie terminu naboru wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)”

W nawiązaniu do informacji z dnia 04.05.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naboru wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"  Działanie 8.1 Regionalnego Programu...

Wyświetlanie 11 - 20 z 284 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
 
Infomacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie znajdziecie w dziale Urząd - > Ochrona danych osobowych.
 
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę